کتاب تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان

توضیحات محصول

کتاب تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان نوشته عبدالرفیع حقیقت

کتاب های عبدالرفیع حقیقت تاریخ نهضت فکری ایرانیان

بحث و مطالعه علل عقب ماندگي و به اصطلاح توسعه نيافتگي ايران در دوره سلطنت سلسله قاجار بالاخص در زمان سلطنت ناصرالدين شاه باتوجه به برگشت محصلين اعزامي به اروپا و گسترش مطبوعات در ايران و توجه روشن فكران تحصيل كرده ايرانيِ آشنا به انديشه هاي اروپائيان و شاهدين توسعه يافتگي كشورهاي اروپائي و همين طور نفوذ و حضور بيش تر غربيان در سياست هاي داخلي و خارجي ايران، بصورت دغدغه هاي فكري انديشمندانِ دلسوز ايران و ايراني درآمد. اين دغدغه هاي فكري بود كه انديشمندان را به فكر اصلاح در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي در ايران واداشت. آنان با اشاعه اين فكر به مبارزه با سلطنت مطلقه فردي و استبدادي شاهان قاجار و جلوگيري از چپاول بيش از پيش دولتمردان و روشنگري هاي سياسي، اجتماعي و اشاعه و گسترش سطح سواد پرداختند، اصلاح طلبان و هم بيرون از دايره قدرت قاجار به اين امور مشغول شدند.برای خرید کتاب تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید