کتاب برخی بررسیها درباره جهان بینی

توضیحات محصول

کتاب برخی بررسی ها درباره جهان بینی و جنبش های اجتماعی در ایران نوشته احسان طبری

کتاب برخی برسیها مجموعه ای از یک سلسله بررسی های تاریخی – فلسفی است که در باره ی برخی جهان بینی ها ، اندیشه وران و جنبش های اجتماعی ایران پیش و پس از اسلام نگاشته شده است. این بررسیها گرده ی پژوهشی کتابی است که در پندار و آرزوی نگارنده باید در این زمینه نوشته شود و می بایست نوعی “تاریخ فلسفه و تفکر اجتماعی” خلق هائی باشد که در سرزمین ایران زندگی میکنند.برای خرید کتاب برخی بررسیها درباره جهان بینی با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید