کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار

توضیحات محصول

کتاب ایران در دوره ی سلطنت قاجار نوشته علی اصغر شمیم

کتاب های علی اصغر شمیم و ایران در دوره ی سلطنت قاجار

کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار اثر علی اصغر شمیم  درباره تاریخ ایران در دوره قاجار .در اين پژوهش، تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نيز سازمان‌ها و تشكيلات دولتي، همچنين روابط خارجي ايران در قرن سيزدهم و نيمه اول قرن چهاردهم هجري قمري از زواياي مختلف بررسي مي‌شود . كتاب با اين مباحث تدوين شده است” : قاجاريه در تكاپوي زمامداري”، “جنبش مسلحانه ايلات قاجار”، “تشكيل دولت قاجار”، “دوره اول سلطنت قاجاريه”، “روابط ايران با فرانسه و انگليس”، “روابط ايران با روسيه”، “روابط ايران و عثماني”، “دوره دوم سلطنت قاجاريه”، “نهضت فكري و اصلاحات داخلي”، “روابط ايران و عثماني در دوره دوم سلطنت قاجار”، “روابط ايران و انگليس در دوره دوم سلطنت قاجاريه”، “روابط ايران و روسيه در دوره دوم سلطنت قاجار”، “روابط ايران با كشورهاي اروپاي مركزي و غربي و آمريكا”، “دوره سوم سلطنت قاجار”، “سازمان‌هاي كشوري”، “تمدن ايران در دوره قاجاريه”، “انقلاب آرام و تغيير رژيم سياسي”، “سلطنت احمدشاه قاجار “و “از كودتا تا انقراض قاجاريه، قسمت سلطنت احمدشاه . “صفحات پاياني كتاب به فهرست اعلام تاريخي و جغرافيايي، نيز فهرست منابع و ماخذ اختصاص دارد .برای خرید کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید