مجله آینده

توضیحات محصول

مجله آینده

دکتر محمود افشار یزدی (۱۲۷۲-۱۳۶۲) دولت‌مرد، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار ایرانی است.

دکتر محمود افشار یزدی از سال ۱۳۰۰ وارد عرصهٔ مطبوعات شد. در سال ۱۳۰۴ مجلهٔ آینده را تأسیس کرد که ابتدا دو سال (۲۴ شماره) منتشر شد. سپس از سال ۱۳۲۳ انتشار آن را از سر گرفت و ۱۶ شمارهٔ مجله طبع شد. انتشار مجلهٔ آینده را یک بار دیگر در سال ۱۳۳۸ تجدید کرد و تنها ۶ شماره انتشار داد. دورهٔ جدید مجلهٔ آینده در سال ۱۳۵۸ توسط فرزندش ایرج افشار آغاز به انتشار کرد.

برای خرید مجله آینده در خدمتیم

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید