کتاب کلیات صائب تبریزی

توضیحات محصول

كتاب کلیات صائب تبریزی

صائب تبریزی، بزرگ‌ترین غزل‌سرای قرن یازدهم هجری و معروف ترین شاعر عهد صفویه است.

صائب سبکی را به کمال رساند که چند قرن بعد از او سبک هندی نامیده شد. [۴] او اسلوب معادله یا «مدعا مثل» را بیش از دیگر شاعران همروزگارش به کار برده است. نازکی خیال و لطافت اندیشه و مضمون سازی های ظریف و معنی های بیگانه و باریک در شعر وی دیده می‌شود.برای خرید کتاب کلیات صائب تبریزی در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید