کتاب کشف الابیات شاهنامه فردوسی

توضیحات محصول

کتاب کشف الابیات شاهنامه فردوسی به کوشش دبیر سیاقی

کتاب های دبیر سیاقی کتاب کشف الابیات فردوسی

 کتاب کشف الابیات شاهنامه فردوسی دبیر سیاقی در دو جلد چاپ انجمن آثار ملی سال 1348 کشف الابیات براساس شاهنامه تصحیح ترنر ماکان و مطابق علایم قراردادی فریتس ولف پژوهنده آلمانی ک فهرستی از لغات شاهنامه فراهم آورده است تدوین شده است . در کشف الابیات حاضر, نیمی از نخستین ابیات شاهنامه متناسب با تقسیمات پنجاه گانه سلطنت شاهان و شماره‌گذاری آن, فراهم آمده است اشعار فردوسي يك هدف و طرح خاص دارد كه آن را از ديگر شاعران متمايز ساخته است. او همواره در شاهنامه وحدت زمان و مكان و عمل را سرلوحه كار قرار داد تا آن حد كه حتي كوچك‌ترين خللي در شاهنامه وجود ندارد و او سرسوزني از نظم خاص خودش تخطي نكرده است.برای خرید کتاب کشف الابیات شاهنامه فردوسی در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید