کتاب هدهد میرزا

توضیحات محصول

کتاب بحر طویل های هدهد میرزا نوشته ابولقاسم حالت

کتاب هد هد میرزا یکی از بهترین بحر الطویل های ادب فارسی است که ابولقاسم حالت با مهارت کامل نگاشته است

«بحر طویل» شعری را گویند که از تکرار غیر محدود پایه‌های عروضی ساخته شود و در حقیقت٬یک تفنن ادبی ست که گاهی شعرا در آن طبعی آزموده و به آن صورت٬مطایبات و فکاهیاتی را به نظم آورده‌اند. در تعزیه‌ها و نوحه سرایی‌های قدیم نیز این شیوه٬ضمن محاورات و تقریرات٬به کار رفته است. هرچند بحر طویل را با تکرار اغلب افاعیل عروضی می‌توان ساخت٬لیکن «فعلاتن» بیشتر در ساخت این نوع ادبی به کار گرفته شده است. تعیین دقیق آغاز نظم بحر طویل٬میسر نیست. همین قدر می‌توان گفت که از اواخر قرن هشتم هجری به بعد نمونه‌هایی از آن را در دست داریم.برای خرید کتاب هدهد میرزا در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید