کتاب شرح سودی بر حافظ

توضیحات محصول

کتاب شرح سودی بر حافظ نوشته محمد افندی سودی
مترجم: عصمت ستارزاده

دکتر ستارزاده بنا به پیشنهاد مرحوم سعید نفیسی،این شرح ترجمه کرده‌اند. محمد افندی سودی بسنوی از مردم سرزمین بوسنه یا بوسنی‌ است؛خطه‌ای که سالها زیر چتر امپراتوری اتریش و دولت‌ عثمانی نفس می‌کشید و هنگام استقلال صربستان در سال‌ 1878 م و رهایی از استیلای ترکان عثمانی جزو آن کشور شد و اینک خود کشوری مستقل است . سودی بیشتر عمر خویش را در استانبول سپری کرده و آموزگار فرزندان اعیان دربار عثمانی بوده‌ است.به سه زبان فارسی،عربی و ترکی تسلط داشته و خدمات‌ شایانی به نشر فرهنگ و ادب پارسی کرده است. در آغاز باید توجه داشت که این شرح،متعلق به حدود چهار سده پیش از این و نشان دهندهء نوع نگرش یک خوانندهء ترک زبان به شعر لسان الغیب است که کاستیهای فراوان در شرحهای«شمعی»و«سروری»دیده و انگیزهء نگارش این شرح…برای خرید کتاب شرح سودی بر حافظ در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید