کتاب دمی با خیام

توضیحات محصول

کتاب دمی با خیام نوشته علی دشتی

شاید بیش از دو هزار کتاب و رساله و مقاله درباره خیام نوشته شده است.خیام فیلسوف ریاضیدان موجودیست مشخص و یافتن او بواسطه رساله های علمی و فلسفی وی آسان ولی خیام شاعر هنوز آن طور که باید شناخته نشده سیمائی دارد مشوش و مغشوش زیرا وسیله تشخیص سیمای او ربائی هایی است که معلوم نیست از خیام باشد بلکه گاهی رباعی هایست که محققا از اونیست علی دشتی در این کتاب سعی نموده بر اساس استاند و پژوهش گامی موثر در خیام و رباعیاتش بردارد

این کتاب چاپ سال 1340 توسط انتشارات امیر کبیر چاپ شده است.برای خرید کتاب دمی با خیام در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید