کتاب اشک مهتاب

توضیحات محصول

کتاب اشک مهتاب نوشته مهدی سهیلی

مهدی سهیلی در سال ۱۳۴۷ با انتشار کتاب اشک مهتاب برگ زرینی به دفتر افتخارات خود افزود استقبال عجیب مردم از این مجموعه شعر بی سابقه بود و هیچ ناشری به خاطر ندارد که دو هزار نسخه از مجموعه شعری به مدت دو ماه آنچنان نایاب شود که شیفتگان فراوانش با کوشش بسیار از به دست آوردنش بی نصیب بمانند. با استقبال اعجاب انگیز مردم از اشک مهتاب بر همگان مسلم گردید که آثار مهدی سهیلی در میان مردم شعر دوست و سخن شناس ایران پایگاهی عظیم و ارجمند دارد.برای خرید کتاب اشک مهتاب در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید