کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی

توضیحات محصول

کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی

 محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی نوشته سعید نفیسی

کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی نوشته سعید نفیسی به تفصیل دوره تاریخی رودکی, زندگی, احوال و آرای این شاعر را بررسی کرده, همچنین مختصات شعری او را تحلیل و ارزیابی نموده است .کتاب متضمن سه بخش ‘اندر احوال رودکی’, ‘اندر آثار رودکی ‘و ‘اندر اشعار رودکی ‘است .در پایان کتاب, معانی واژگان و عبارات متن, و فهرست اعلام و اماکن درج گردیده است .برای خرید کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید