کتاب مثنوی سیاف

توضیحات محصول

کتاب مثنوی سیاف نوشته علی اصغر شمشیرگر شیرازی

مثنوی سیاف دوازده جلد در دو مجلد علی‌اصغر سیاف شمشیرگر شیرازی ملقب به حسین‌علی شاه ثانی. به شغل شمشیرگری مشغول بود. علوم متداول عصر خویش را تحصیل نکرده بود. وی دست ارادت به حاج محمد حسین زین‌الدین ثانی بوده سیاف از مرشدان سلسله شاه‌نعمت‌الله ولی کرمانی بود. “مثنوی” منظوم دارد شامل هفتاد هزار بیت بر وزن “مثنوی” مولوی که بسیار مشهور است و شش جلد آن در اصفهان اشتباه به نام سید محمد نوربخش دهکردی چاپ کرده‌اند در صورتی که به تصریح صاحب “آثار عجم” و”تذکره ‌ مرآت‌الفصاحه” و “طرائق‌الحقائق” و نتیجه دختری او ابوطالب پدرام در آخر دفتر چهارم و پنجم “مثنوی سیاف” دانسته‌اند. مزارش ما بین چهل‌تنان و حافظیه شیراز است.برای خرید کتاب مثنوی سیاف در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید