كتاب قطعنامه

توضیحات محصول

کتاب قطعنامه نوشته احمد شاملو

قطع‌نامه چهارمین دفتر شعر  احمد شاملو است. این دفتر شامل چهار شعر است.

  • تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن (مهر ۱۳۲۹)
  • سرود مردی که خودش را کشته است (۳ تیر ۱۳۳۰)
  • سرود بزرگ (به شن‌ـ‌چو، رفیق ِ ناشناس ِ کُره‌ئی) (۱۶ تیر ۱۳۳۰)
  • قصیده برای انسان ماه بهمن (بهمن ۱۳۲۹)

چاپ اول این کتاب در ۱۳۳۰ با مقدمه‌یی از فریدون رهنما با نام مستعار چوبین منتشر شد و چاپ دوم، سی سال بعد در ۱۳۶۰ که علاوه بر مقدمهٔ چاپ اول مقدمه‌ٔ دیگری از ع. پاشایی را نیز داراست. پس از آن چاپ‌های متعددی از آن منتشر شده است.

شاملو در مورد نام کتاب در یادداشت‌ها و توضیحاتمی‌گوید: «عنوان ِ این شعر، نخستشعر ِ سفید ِ غفران بود که بعد به قطع‌نامه تبدیل شد؛ و هنگامی که با فریدون رهنما و  مرتضی کیوان کلمهٔ ِ اخیر را برای ِ عنوان ِ مجموعه برگزیدم نام ِ این شعر را به تا شکوفهٔ ِ سُرخ ِ یک پیراهن تغییر دادم. علت این بود که با این ترتیب، قطع‌نامه می‌توانست هر چهار شعر ِ مجموعه و به‌خصوص دو شعرِ نخستین ِ آن را پرُ معنی‌تر کند.»برای خرید كتاب قطعنامه در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید