کتاب شاهنامه مسکو

توضیحات محصول

کتاب شاهنامه چاپ مسکو

این شاهنامه کهکتاب شاهنامه چاپ مسکو

این شاهنامه که یکی معتبرترین کتاب شاهنامه از نسخه های اصلی شاهنامه فردوسی می باشد در حدود نیم قرن پیش در روسیه مسکو در نه جلد به چاپ رسیده است البته در همان دوران بعنی دهه چهل و پنجاه از روی این نسخه نه جلدی مشابه هایی کپی و افست شده و بعد از انقلاب اسلامی استاتید بسیاری بر اساس این شاهنامه کتاب را مجدد تصحیح و به چاپ رساندن مانند شاهنامه که استاد حمیدیان تالیف نمود و همینطور چندی پیش موسسه و انتشارات سروش با تصحیح مجدد استاتید ایرانی و روس شاهنامه مسکو را مجدد به چاپ رساندن.کارا کتاب نسخه اصلی شاهنامه مسکو یا چاپ مسکو در نه جلد را موجود دارد یکی معتبرترین کتاب شاهنامه از نسخه های اصلی شاهنامه فردوسی می باشد در حدود نیم قرن پیش در روسیه مسکو در نه جلد به چاپ رسیده است البته در همان دوران بعنی دهه چهل و پنجاه از روی این نسخه نه جلدی مشابه هایی کپی و افست شده و بعد از انقلاب اسلامی استاتید بسیاری بر اساس این شاهنامه کتاب را مجدد تصحیح و به چاپ رساندن مانند شاهنامه که استاد حمیدیان تالیف نمود و همینطور چندی پیش موسسه و انتشارات سروش با تصحیح مجدد استاتید ایرانی و روس شاهنامه مسکو را مجدد به چاپ رساندن.کارا کتاب نسخه اصلی شاهنامه مسکو یا چاپ مسکو در نه جلد را موجود دارد.برای خرید کتاب شاهنامه مسکو در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید