کتاب دیوان عثمان مختاری

توضیحات محصول

دیوان عثمان مختاری

کلیات اشعار عثمان مختاری

دیوان عثمان مختاری از متون ارزنده و مهم زبان فارسی است. اهمیت این دیوان هم از جهت اشعار استادانه ی آن و احتوای بر لغات کهنه است، هم از جهت تاریخی نیز دارای فواید بسیار است و چون عثمان مختاری قصاید خود را در مدح سلاطین و بزرگان عهد خویش سروده است، نکاتی گران بها درباره ی سرگذشت و احوال رجال و وضع اجتماعی آن زمان از خود به یادگار گذاشته است. مثنوی شهریارنامه ی او یکی از منظومه های پربهای داستانی ایران قدیم است و از این نظر شایان کمال توجه است. دیوان عثمان با تطبیق نسخه های مختلف کهن تهیه شده است و این مجلد شامل: قصاید، ترکیبات، غزلیات، قطعات، رباعیات و مثنویات است. فهرست مطالب: مقدمه قصاید ترکیبات غزلیات قطعات رباعیات مثنویات مثنوی شهریارنامه فهرست ها صواب نامه و مستدرکات.برای خرید کتاب دیوان عثمان مختاری در خدمتیم

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید