کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه

توضیحات محصول

کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه تالیف سنایی غزنوی

کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه به تصحیح محمد تقی مدرس رضوی

این مثنوی را الهی نامه نیز می نامند، دارای ده هزار بیت در ده باب است. سنایی سرایش آن را در سال 524 ه.ق شروع کرد و در سال 525 ه.ق به اتمام رساند. موضوعات این کتاب، علاوه بر ستایش خدا و رسول و آل و اصحاب او، درباره عقل و علم و حکمت و عشق است. حدیقه الحقیقه از منظومه هایی است که بر بسیاری از شاعران تأثیر گذارده است. سنایی با سرودن این منظومه، باب تازه ای را در سرایش منظومه های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگی همچون خاقانی و نظامی به ترتیب تحفه العراقین و مخزن الاسرار را تحت تأثیر مستقیم این منظومه سرودند و سالها بعد، عطار و مولوی سرایش مثنویهای عرفانی را به اوج تکامل رساندند. سنایی با نام کامل “حکیم ابوالمجدود بن آدم سنایی” در قرن پنجم در شهر غزنین به دنیا آمد. سنایی پس از آن که با ادب و هنر پارسی آشنا شد و فنون سخن و شعر را آموخت مانند بسیاری از هم عصران خود به دربار غزنویان رفت. «سنايي كه در ديده حكمت روشنايي بود و در حدقه بينايي (سنايي)، چون قلب او همه انس بود به قلب انس منسوب شد، از قعر بحر خاطر خود گنج ها نهاد و به دست بيان برجهانيان گوهر پاشيد، محققان را از نصاب تحقيق خود نصيبي داد و مذكران را از لطايف الفاظ خود حظي بخشيد و راويان را از خزانه لطف خود مستظهر گردانيد و حكما را از بيان خود در خوي خجلت غرق كرد…»برای خرید کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید