کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم

توضیحات محصول

کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم نوشته شمس قیس رازی

این کتاب در سال 1352 در کتابفروشی تهران افست رشدیه به چاپ رسیده است

المعجم فی معاییر اشعار العجم کتابی است نوشتۀ شمس قیس رازی در سدۀ ۷ قمری که به علم عروض، قافیه و نقد شعر می‌پردازد. این کتاب سال‌ها مرجعی معتبر برای اهل ادب بود و هنوز نیز ارزش ادبی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده‌است این اثر پس از ۶۳۰ق نگاشته شده‌است. تکلّفِ بسیار در ادای مطالب و تفهیمِ متون، در قلم شمس قیس موجود است. این کتاب در جایگاه برخی واژه‌نامه‌ها به‌اختصار المعجم آمده‌است. شمس قیس، المعجم را به نام شاهزاده ابوبکر بن سعد بن زنگی نگاشته‌است.برای خرید کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید