کتاب تاریخ تمدن

توضیحات محصول

کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت

کتاب تاریخ تمدن نوشته ویل دورانت قبل انقلاب بیست و هفت جلدی

کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت بیت و هفت جلدی در دهه چهل و پنجاه توسط انتشارات اقبال به چاپ رسیده است

«تمدن هم اشتراک مساعی است و هم رقابت، بنابراین چه بهتر که هر ملتی دارای فرهنگ، دولت، اقتصاد، لباس و آوازهای مخصوص خود باشد.» ویل دورانت می‌گفت: «تمدن رودی است با دو ساحل» و چنین می‌اندیشید که بیشتر تاریخ‌نگاران تنها به خود رود توجه دارند «که گاه به دست آن‌ها که می‌کشند و می‌دزدند و غوغا می‌کنند، پُر از خون شده است». دورانت، اما، تلاش فرهنگی خود را در مجموعه عظیم تاریخ تمدن وقف نوشتن حوادثی کرد که در دو ساحل رود اتفاق افتاده و می‌افتد _ جایی که، به قول او ، «مردمان گمنام خانه می‌سازند، عشق می‌ورزند، کودک می‌پرورند، آواز می‌خوانند، شعر می‌گویند، و مجسمه می‌سازند.» :فهرست مطالب توضيحات ناشر درسيزدهمين دوره چاپ: در چاپ جديد جلدهاي چهارم و پنجم در هم ادغام و در يك مجلد و همچنين جلدهاي يازدهم و دوازدهم نيز پس از ادغام در يك جلد به چاپ رسيده كه دوره كامل اين اثر را به يازده جلد كاهش داده است جلد اول: مشرق زمین گاه واره تمدن جلد دوم : یونان باستان جلد سوم : قیصرو مسیح جلد چهارم :عصر ایمان ( بخش اول) جلد پنجم : عصر ایمان (بخش دوم) جلد ششم: رنسانس جلد هفتم : اصلاح دینی جلد هشتم: آغاز عصر خرد جلد نهم: عصر لوئی چهاردهم جلد دهم: عصر ولتر جلد یازدهم : روسووانقلاب( بخش اول) جلد دوازدهم: روسووانقلاب ( بخش دوم) جلد سیزدهم : عصر ناپلئون ویل دورانت در مجموعه یازده جلدی تاریخ تمدن به موضوعات تاریخی _ تمدنی، به ترتیب زیر پرداخته است: جلد اول: مشرق زمین گاهواره تمدن جلددوم: یونان باستان جلدسوم: قیصر و مسیح جلد چهارم؛ در دو بخش؛ بخش اول و بخش دوم: عصر ایمان جلد پنجم: رُنسانس جلد ششم: اصلاح دینی جلد هفتم: آغاز عصر خرد جلد هشتم: عصر لویی چهاردهم جلد نهم: عصر ولتر جلد دهم؛ در دو بخش؛ بخش اول و بخش دوم : روسو و انقلاب جلد یازدهم: عصر ناپلئون.برای خرید کتاب تاریخ تمدن در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید